Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2012

debcia
13:46
Wokół mnie tylu ludzi, chciałbym widzieć lepszy świat, chciałbym zabrać ich do góry, powiedz - jak wiele mogę im dać?
Tylu ludzi, chciałbym widzieć lepszy świat, ze spokojem w nim się budzić, mieć więcej zysków niż strat.
— Te-Tris

April 28 2012

debcia
14:55
Gdy osiągnęła już niemal wszystko, czego oczekiwała od życia, doszła do wniosku, że nie ma ono sensu, bo wszystkie dni były takie same. I postanowiła umrzeć.
— Paulo Coelho
debcia
14:54
Bywają takie krótkie, ulotne chwile jak ta, która właśnie nadchodzi, kiedy spoglądam w czyjeś oczy i wiem, że nie jestem sam.
— Paulo Coelho
debcia
14:52
Kiedy nie miałem już nic do stracenia, dostałem wszystko. Kiedy przestałem być tym, kim byłem, spotkałem samego siebie. Kiedy poznałem smak poniżenia, zrozumiałem, że jestem wolny i mogę sam wybrać, dokąd idę.
— Paulo Coelho
Reposted bybeckycue beckycue
debcia
14:49
Serce będę miał zranione, ale pozbieram się i znowu życie zacznie być piękne. Tak już było i tak będzie, na pewno. Kiedy ktoś odchodzi, ktoś inny zajmuje jego miejsce - spotkam nową miłość.
— Paulo Coelho

February 12 2012

debcia
02:07
1082 ac04 500
los ojos de Julia.

love this video! :*

February 05 2012

debcia
10:12
i na początku wszystko jest wyjątkowe, dopiero później prawda każe nam wyzdrowieć.
— Białas
debcia
10:11
może w życiu dostrzegam mało zalet, ale to nie tak, że nie widzę ich wcale.
— Białas
debcia
09:49
naprawdę cieszę się, że widzę ciebie znów, choć było tyle ciężkich chwil, tyle nie potrzebnych słów, tyle emocji złych, naprawdę mocnych słów.
— Pezet

February 04 2012

debcia
22:00
8294 869e 500
Reposted byaenenaself-destructivelittlegirl
debcia
21:49
8114 1727 500
Reposted byaenenaflavourous
debcia
13:28

Rób co chcesz, byle nie pójść na dno, rób co chcesz, wiesz i nie żałuj, no!

— Magik
debcia
13:27

-chcę smoka...

-co się mówi?

-proszę?

-mówi się błagam o przebaczenie.

-błagam Cię o przebaczenie.

-i dlatego nie lubię szmat. Jesteście gotowe zrobić wszystko.

-ja nie jestem szmatą...

-nie?

-nie...

-a wiesz czym się różni szmata od kobiety? tym, że kobieta się szanuje.

— Fokus.
Reposted byalessandraa alessandraa
debcia
13:04
9415 034b 500
Reposted byWatermellon Watermellon

February 02 2012

debcia
16:53
świat jest pełen szmat i frajerów, zastanów się czy aby na pewno nie jesteś jednym z nich?
— :D:D:D:D
debcia
16:47
nie chcę tęsknić za tym, co utracone.
— Hifi Banda
debcia
16:44
przecież w życiu najpiękniejsze są chwile, więc walczmy o nie, każdy ma ten przywilej. 
— Maskot
debcia
16:43
kolejny raz strach zabija marzenia. 
— Maskot
debcia
16:42
na pierwszym miejscu utrzymaj to, co w sercu masz!
— Maskot
debcia
16:41
kolejny raz mówimy ; czas pokaże.
— Maskot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl